IT’S FOR ANYONE!!

IT’S FOR ANYONE!!

Be Muay ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเรียนมวยไทย ไม่ว่าจะเป็น เด็กหรือ ผู้ใหญ่       ผู้อวุโส ชายหรือหญิงก็สามารถเรียนมวยไทยได้ ตามที่วัสถุสงค์ของแต่ละคน

Be Muay by Kru Suphan

Be Muay by Kru Suphan

Be Muay ครูสุพันธ์ หลักสำคัญคือ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทย… Be Muay มิใช่เป็นค่ายมวยและไม่ใช่โรงเรียนแต่เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปะวัฒธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ศิลปะป้องกันตัวของชาติไทยให้กับเด็ก เยาวชน ประชนทั้งในและชาวต่างชาติทั่วโลก

WELCOME

WELCOME

ขอต้อนรับเข้าสู่websiteครูสุพันธ์       “Learn Muay Thai, Enjoy Happy Entertain”                                         เรียนแล้วเพลิดเพลิน สนุกสนานและมีความสุข..เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในคลาสมวยไทยโบราณของครูสุพันธ์

Message

สวัสดีครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่websiteครูสุพันธ์ครับ

การเรียนมวยไทยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่เราใช้ สติปัญญา สมาธิ จิตใจ อารมภ์ สังคมผสมผสานเข้าสู่บทเรียนทำให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานและมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในคลาสของผม

มันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีสำหรับตัวผู้เรียนเองและครูผู้สอน เราไม่ควรคิดเยอะมันจะทำให้เกิดความเครียดมากเกินไปจนร่างกายของเราไม่ผ่อนคลาย

แค่เราตั้งใจและสนุกไปกับมันแล้วทุกอย่างจะดีเองครับ……..

read more

ABOUT

ชื่อครูสุพันธ์ ชะใบรัมย์

ชกมวยไทยอาชีพและสมัครเล่น 300 กว่าครั้ง

แชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่น 2 รุ่น

จบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยโบราณมากกว่า 20 ประเทศ

วิทยากร อบรมสัมนาครูมวยไทย ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

read more